• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
  • slide5.jpg
 

Social media

 
 
             

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

 

491 ถนน เลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-870-627 โทรสาร 042-870-628

กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทรศัพท์ 02-201-8328 และ 02-201-8339

บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จำกัด

 

22 ซอยลาดปลาเค้า 36 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

โทรศัพท์ 02-907-5951 โทรสาร 02-940-3095